WORKSHOP: Kuka sinua johtaa 2030?

Ajattelemme usein johtajia yksittäisinä päätöksiä tekevinä ihmisinä. Työmallimme ovat kuitenkin jo vuosikymmeniä kehittyneet verkostoituneeseen suuntaan – organisaatiot syntyvät ja muokkautuvat tarpeiden perusteella ja kukin meistä voi milloin tahansa olla johtajan tai johdettavan roolissa.

Tässä workshopissa pohdimme yhdessä tulevaisuuden johtamisrooleja ja niiden vaikutusta omiin työtapoihimme.

FT Vesa Taatila toimii Turun Ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajana. Lisäksi hän on kerännyt kokemusta monenlaisista opetus- ja johtotehtävistä mm. liiketoimintayksikön johtajana, projekti- ja kompentenssijohtajana sekä henkilöstön kehityspäällikkönä. Myös Taatilan tutkimuskohteet ovat olleet monialaisia käsittäen mm. innovaatioita, pedagogiikkaa, johtamista, yrittäjyyttä ja neurotieteitä.