WORKSHOP: Johda johtajaa – älä mikromanageeraa

Johtamisesta on puhuttu iät ja ajat. Silloin on tarkoitettu lähinnä sitä, miten saada organisaatiossa toimivat ihmiset tekemään tulosta tehokkaasti. Johtajien johtaminen ei ole operatiivisen tehokkuuden hakemista vaan huolehtimista siitä, että johtamistyö sujuu. Sen sijaan, että johtaja kysyy johtamista tekevältä alaiseltaan mitä tämän organisaatiossa tapahtuu, tulee fokus olla siinä, miten tämä johtaa.

Johtamisen johtaminen on jotain aivan muuta! Seppo Romana ohjaa johtajia heidän työssään ja tietää millaisten haasteiden parissa johtamisen johtajat ovat.

VTM, psykologi Seppo Romana on toiminut vaativien rekrytointien, esimiesvalmennusten ja johtamisen kehittämisen asiantuntijana vuodesta 1987 ja johtaa perustamaansa Romana Management Oy konsulttitoimistoa. Yhtiön palveluksessa on kymmenen konsulttia.  Seppo Romana on keskittynyt viimeisten vuosien aikana johtoryhmien kehittämisprosesseihin, johtoryhmän jäsenten valintoihin ja coachaukseen.