MINISEMINAARI: Startupista kasvuyritykseksi – ratkaisut rahoitukseen ja kansainvälistymiseen

Tässä miniseminaarissa kuljetaan läpi koko yrityksen polku startupista kasvuvaiheeseen. Osallistujat saavat käytännön ohjeita rahoitushakemuksen valmisteluun ja yrityksen rahoitusinstrumenttien valintaan. Rahoitussuunnittelun osalta käydään läpi rahoituskelpoisuuden kriteereitä sekä tärkeimmät asiat joihin hakijan tulisi kiinnittää huomiota ennen rahoituksen hakemista.

Miniseminaarissa paneudutaan myös kansainvälistymispalveluihin. Onko yrityksesi hyödyntänyt myyntiä tukevia rahoituksen ratkaisuja liiketoiminnan kasvattamiseksi ulkomaankaupassa? Tiedätkö kuinka parantaa yrityksen asemaa ostajana ulkomaisissa hankinnoissa? Kilpailukyvyn lisäämiseen ja riskien hallintaan on olemassa keinoja eikä liiketoimintamahdollisuuksia kannata jättää käyttämättä, ulkomaankauppa on mahdollisuus!

OP Yrityspankissa työskentelevän Oili Kourun tehtävänä on auttaa yrityksiä ulkomaankauppaan liittyvissä ostoissa, myynnissä ja kansainvälisessä kassanhallinnassa. Oili tekee tätä innolla ja suurella mielenkiinnolla kohti kansainvälistä liiketaloutta ja yritysten kansainvälistymistä ja erityisesti arvostaen ihmisiä yritysten takana.

Pekka Paju toimii OP Turun Seudussa yrityspankkiirina suurella sydämellä. Hän on yritysasiakkuuksien hoidon kokenut ammattilainen, jonka uran aikana asiakas on ollut aina ratkaisujen keskiössä ja innostuksen lähteenä. Pekalla on laaja liiketaloudellinen näkemys ja yrittäjämäiset toimintatavat jotka tuovat asiantuntijuutta ja näkemystä asiakaslähtöisten rahoitusratkaisujen rakentamiseen. Tällä hetkellä katse työssä suuntautuu vahvasti teknologiaa hyödykseen käyttäviin, kansainvälistyviin yrityksiin joiden rahoitusratkaisut vaativat uudenlaista ajattelutapaa ja liiketoiminnan tuntemista.