WORKSHOP: Rakenna haasteista mahdollisuuksia – LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® on innovatiivinen prosessi, jonka avulla parannetaan organisaation toimintaa, konkretisoidaan abstrakteja asioita ja ratkaistaan ongelmia.  Legot tukevat luovaa ajattelua ja niiden avulla löydetään uudenlaisia ratkaisuja.

Tässä workshopissa osallistutaan kuunnellen, keskustellen ja legoja rakentaen. Intensiivinen yhdessä työskentely on mieleen­painuva kokemus, puhumattakaan vaikutuksista, joita se saa aikaan. Serious Play –tekniikan avulla on helpompaa ottaa pöydälle myös vaikeita asioita ja keskittyä asioihin ratkaisulähtöisesti menemät­tä henkilökohtaisuuksiin. Se auttaa kehittämään myös tiimin sisäistä kommunikaatiota, löytämään haasteiden perimmäisiä syitä ja innovatiivisia rat­kaisuja. Huumori kukkii, vaikka käsitellään han­kaliakin asioita. Tekniikka auttaa osallistamaan, tuomaan jokaisen oman panoksen ratkaisuun sekä sitouttaa tiimi tehtyihin päätöksiin. Tule mukaan rakentamaan!

Jaana Komulainen on palvelumuotoilija ja yrittäjä Atwork Oy:ssä. Hän on fasilitoinut useita palvelukehitystyöpajoja sekä konsultoinut ja coachannut erilaisia palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen liittyviä muutosprosesseja.  Lego Serious Play –fasilitointimetodista innostaa häntä, sillä siinä jokainen pääsee ajattelemaan ääneen käsillään.

Minna Pura on liiketoiminnan konsultti ja toimitusjohtaja Segmento Oy:ssä. Hän innostuu päästessään kehittämään uutta ja innovoimaan tulevaisuuden strategioita ja asiakaslähtöisiä digipalveluja. Pitkä kokemus eri alojen yritysten johtoryhmien ja kehitystiimien kanssa työskentelystä on antanut perspektiiviä haastaa ja kyseenalaistaa vakiintuneita rutiineja positiivisella tavalla itse tekemisen ja yhdessä oivaltamisen kautta.