Alkuperäinen kuva: Anna Dammert

WORKSHOP: Resilienssin johtaminen työn murroksessa

Digitalisaatio ja työn murros luovat painetta työpaikkojen uudistumiskyvylle. Uudistumiskyky onkin suomalaisen työelämän suurin kilpailukyvyn este. Yrityksen uudistumiskyky on täysin riippuvainen yksilöiden kyvystä uudistua eli heidän resilienssistään. Reslienssillä tarkoitetaan yksilön kykyä omaksua uutta tietoa sekä uusia toimintatapoja säilyttäen samalla normaalin suoriutumiskykynsä.

Resilienssi ominaisuutena on kuin lihas. Sitä voi treenata ja kehittää. Ihmistietoinen johtaminen on avain työpaikan resilienssin vahvistamiseen. Tässä workshopissa Katja Lundberg tarjoaa eväitä oman työpaikkasi resilienssin vahvistamiseen.

Katja Lundberg on Sovunrakentajat Oy:n toinen perustajapartneri ja yrityksen toimitusjohtaja. Katjalla on yhteensä yli 15 vuoden kokemus erilaisten muutosten johtamisesta eri työrooleista käsin. Katja on erikoistunut organisatorisen resilienssin sekä strategisen työhyvinvoinnin johtamisen kehittämiseen.