MINISEMINAARI: Pätevä työntekijä ei ole mistään kotoisin! Kokemuksia monikulttuurisesta työyhteisöstä

Monikulttuurinen työyhteisö on voimavara yrityksille. Maahanmuuttajataustaisten osaajien määrä on kasvanut Suomessa ja kasvaa edelleen, mutta joukossa on suuri määrä hyödyntämätöntä potentiaalia.

Miniseminaarissa kuulet kokemuksia monikulttuurisesta työyhteisöstä sekä työnantajan että työntekijän äänellä. Miten pätevä työntekijä on löytynyt? Minkälaisiin ennakkoluuloihin on törmätty ja miten niistä on selvitty? Miten turvapaikanhakijan palkkaaminen käytännössä onnistuu? Ja miten maahanmuuttaja onnistuu perustamaan yrityksen?

Miniseminaarin keskustelusta saat vinkkejä, jotka edistävät monikulttuurisen työyhteisön rakentamisessa ja hyödyntämisessä. Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja kysymään maahanmuuttajataustaisen henkilön palkkaamisesta ja monikulttuurisen työyhteisön rakentamisesta.

Projektipäällikkö Anna Pikala esittelee kolmivuotista ESR-hanke Baanaa, joka on verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseen. Hankkeen päätavoitteena on purkaa työllistymisen esteitä ja luoda maahanmuuttajille konkreettisia väyliä työelämään ja yrittäjyyteen.

Kokemuksiaan jakaa myös Madventures – Start Up Refugees toiminnanjohtaja Camilla Nurmi. Madventures – Startup Refugees -ohjelma edistää turvapaikanhakijoiden työllistymistä ja yrittäjyyttä Suomessa. Yrittäjätuella edistetään Suomesta turvapaikan saavien, yrittäjähenkisten ihmisten työllistymisideoita ja integroitumista yhteiskuntaan. Ohjelmassa toteutetaan myös yrityskummi-toimintaa ja yrityshautomoa.

13.45-14.00 Miten palkata maahanmuuttaja? Baana-hankkeen projektipäällikkö Anna Pikala
14.00-14.15 Yrityksen kokemuksia monikulttuurisesta työyhteisöstä, Solnet Green Energy Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hormaluoma
14.15-14.30 Kokemuksia suomalaisesta työyhteisöstä, Vadim Stingaci
14.30-14.45 Madventuresin Startup Refugees –ohjelma lanseerataan Turussa N-Y-T nyt!, toiminnanjohtaja Camilla Nurmi