MINISEMINAARI: Kohti asiakaslähtöisiä palveluita

Digitalisaatio muuttaa radikaalisti toimintatapoja asiakaslähtöisemmiksi. Tässä miniseminaarissa paneudutaan sekä yksityisen että julkisen sektorin näkökulmasta keinoihin, joilla asiakaspalvelua voidaan uudistaa.

Asiakasdataa hyödyntämällä asiakkaille voidaan räätälöidä entistä yksilöllisempiä palveluita. Asiakasdatan hyödyntäminen mahdollistaa myös nopean reagoinnin erilaisiin ilmiöihin ja kulutustottumuksiin. Aihe on ajankohtainen etenkin kaupan alalla. Tähän yleisön perehdyttää Keskon Minna Vakkilainen.

Myös julkisen sektorin on mukauduttava muuttuvaan ympäristöönsä. Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen Avoin osallisuus ja asiakkuus -hanke on luomassa uudenlaista tapaa toteuttaa asiakaspalvelua. Uudessa mallissa palveluiden helppokäyttöisyys ja saatavuus paranevat, ja yritykset otetaan mukaan palveluiden kehittäjiksi.

Eero Rostiala ja Juha Malmivirta edustavat Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen Turun osatoteutusta. Projekti edistää kokeilukulttuuria ja palveluinnovaatioiden syntymistä yhteistyössä yritysten kanssa. Eero toimii projektin vetäjänä. Juha toimii Turun kaupungin strategia- ja kehittämisyksikössä kehittämispäällikkönä.

Päivi Sutinen toimii Espoon kaupungin palvelujen kehittämisjohtajana ja vastaa asiakkuus-, toiminta- ja tietoperustaisen johtamisen ja liiketoimintamallien kehittämisestä. Päivi on myös 6Aika strategian ja sen kahden kärkihankkeen ohjausryhmän jäsen.

Minna Vakkilainen on vastannut Keskon Analytiikka ja asiakastieto –yksikön toiminnasta elokuusta 2014 alkaen.  Ennen sitä hän on toiminut mm. Danske Bankissa Business Intelligence & Customer analytics (Nordic, B2B) -tiimin vetäjänä.